Видавництво Навчальна книга - Богдан
Видавництво Каталоги Відео Співпраця Де придбати Контактні дані Доставка і оплата Електронні книги Foreign Rights
Телефони для замовлення:
phone_num (067) 350-18-70
basketКошик
Знижка 50%
corner_white
Знаки приватної пунктуації
Знаки приватної пунктуації Осадко Г. В.
45,00 грн
22,50 грн
crt до кошика
Новини видавництва
new-news 09.09.2021
До уваги вчителів 5 пілотних класів НУШ
new-news 07.09.2021
Програма заходів видавництва на 28 BookForum (м.Львів)
new-news 31.08.2021
ТОП-10 порад
new-news 30.08.2021
ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКА ЗАОЧНА МАТЕМАТИЧНА ШКОЛА в асоціації з видавництвом «НАВЧАЛЬНА КНИГА»
Добірки
new-news 05.03.2021
Книги Ред’ярда Кіплінґа
new-news 01.04.2021
ТОП-10 для квітневого настрою
Дізнайтесь більше про конкурси від видавництва Навчальна книга - Богдан!
Технічна підтримка
  (пн.-пт., з 9.00 до 18.00)
mail support@bohdan-books.com


Як зробити замовлення?
Способи оплати
Доставка замовлень
Умови доставки, оплати і повернення
Політика конфіденційності

mail mastercard2 


Слідкуй за нами:

pravo_vydavec.png

pravo_dogovir.png

https://knugoman.org.uaУкраїнська мова.Довідник для старшокласників та абітурієнтів.

Українська мова.Довідник для старшокласників та абітурієнтів.

Книги немає в продажу
ISBN: 978-966-408-166-2
Кількість сторінок: 228
Обкладинка: Тверда
Формат: 145х200
Вага: 305 г
Доставка
Нова пошта — 60 грн
(безкоштовно - від 1000 грн)

Укрпошта — від 20 грн
(безкоштовно - від 500 грн)
Оплата
При отриманні
Visa, MasterCard
У даному посiбнику запропоновано короткий виклад усього курсу української мови, який вивчається у школі. Окрім теоретичних питань, посібник містить і зразки фоне¬тичного, лексичного, морфологічного, морфемного та синтаксичного розборів. Майже всі завдання на закріплення, розміщені після кожної теми, мають ключі, якi дають змогу перевірити правильність виконання без допомоги учителя. Часто іспит з мови передбачає повний синтаксичний розбір речення, тому цьому питанню присвячено окремий розділ з поясненнями складних випадків, які можуть зустрічатися при розборі. Для учнів старших класів, абітурієнтів та студентів.
Зміст

ЛЕКСИКА
Лексикологія як наука про слово
Ознаки слова як мовної одиниці
Лексичне значення слова
Пряме і переносне значення слів
Види переносних значень
Синоніми, їх види і роль у мові
Антоніми, їх граматичні ознаки і роль у мові
Омоніми та їх види
Пароніми
Лексика української мови за походженням
Лексичні запозичення з інших мов
Характеристика лексики української мови за вживанням
Лексика української мови з огляду на активність
і пасивність вживання
Нейтральна та емоційно забарвлена лексика
Фразеологія як наука про стійкі сполучення і вирази
Основні джерела виникнення фразеологізмів української мови
Лексикографія як наука про теорію
і практику укладання словників
Лексико-фразеологiчний розбiр слова
Зразок лексико-фразеологічного розбору
Завдання на закріплення
ФОНЕТИКА
Звуки мови
Голосні української мови
Приголосні української мови
Класифiкацiя приголосних
Чергування голосних української мови
Чергування приголосних української мови
Основні чергування приголосних при творенні слів
Чергування приголосних при творенні вищого ступеня
порівняння прикметників та прислівників
Чергування приголосних при творенні іменників на -ин(а)
Чергування приголосних при дієвідмінюванні
Подвоєння і подовження приголосних
Вимова приголосних
Вимова груп приголосних (уподібнення, спрощення)
Вимова м’яких приголосних
Правила вимови слів з апострофом
Ритміко-інтонаційне членування мови
Склад
Позначення звуків мовлення на письмі
Алфавiт
Співвідношення звуків і букв
Букви г та ґ та їх звукове значення
Знаки, які використовують у фонетичній транскрипції
Зразок фонетичного розбору слова
Завдання на закріплення
ОРФОГРАФІЯ
Правопис ненаголошених голосних е, и, о
Сполучення йо, ьо
Правила вживаня м’якого знака
Правила вживання апострофа
Правопис власних та загальних назв
Написання великої букви
Написання слiв iншомовного походження
Основнi правила переносу
Завдання для закрiплення
МОРФЕМІКА
Будова слова
Розбір слова за будовою (морфемний аналіз)
і словотвірний аналіз
Словотвір
Основні способи словотворення 58
Морфологічні способи словотворення
Неморфологічні способи словотворення
Основні способи творення іменників
Словотвір прикметників
Словотвір дієслів
Складні слова
Сполучні голосні о, е у складних словах
Написання складних слів разом і через дефіс
Зразок морфемного розбору слова
Зразок словотвірного аналізу слова
Завдання на закріплення
МОРФОЛОГІЯ
Частини мови
ІМЕННИК як частина мови.
Значення, морфологічні ознаки, синтаксична роль
Іменнники загальні і власні
Назви істот і неістот
Конкретні та абстрактні назви
Збірні іменники
Iменники зi значенням речовини
Рід іменників
Iменники спiльного роду
Незмінювані іменники
Число іменників
Відмінки іменників
Типи відмін
Перша відміна
Закінчення іменників І відміни
Друга відміна
Закінчення іменників ІІ відміни
Відмінювання іменників ІІІ відміни
Відмінювання іменників ІV відміни
Відмінювання іменників, що мають лише форму множини
Незмінювані іменники
Написання та відмінювання чоловічих і жіночих прізвищ
та імен по батькові
Зразок морфологічного розбору іменника
Завдання на закріплення84
ПРИКМЕТНИК
Розряди прикметників за значенням
Якісні прикметники
Ступені порівняння якісних прикметників
Відносні прикметники
Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння
Присвійні прикметники
Повні і короткі форми прикметників
Особливості відмінювання прикметників
Чергування голосних при відмінюванні прикметників
Н і НН у прикметниках
Правопис складних прикметників разом і через дефіс
Правопис українських і російських прізвищ
прикметникового типу
Зразок розбору прикметника як частини мови
Завдання на закріплення
ЧИСЛІВНИК
Значення числівника, морфологічні ознаки та синтаксична роль
Розряди числівників за значенням
Групи числівників за будовою1
Типи відмінювання кількісних числівників1
Порядковi числiвники: творення, правопис та відмінювання1
Зразок розбору числівника як частини мови1
Завдання на закріплення 1
ЗАЙМЕННИК1
Значення займенника, морфологічні ознаки
та синтаксична роль1
Розряди займенників1
Особливості відмінювання займенників1
Правопис займенників1
Зразок розбору займенника як частини мови
Завдання на закріплення
ДІЄСЛОВО
Значення дієслова, морфологічні ознаки та синтаксична роль
Форми дієслова
Безособові дієслова
Вид дієслова: доконаний, недоконаний
Творення видових форм
Перехiднi та неперехiднi дiєслова117
Способи дієслова: дійсний, умовний, наказовий
Час дієслова
Словозмiна дiєслiв
Дієслова І та ІІ дієвідмін
Чергування приголосних в особових формах дієслів
теперішнього та простого майбутнього часу
Дієприкметник
Активні та пасивні дієприкметники
Творення дієприкметників
Відмінювання дієприкметників
Правопис НЕ з дієприкметниками
Правопис Н у дієприкметниках і НН у прикметниках
Дієприкметниковий зворот
Розділові знаки при дієприкметникових зворотах
Дієприслівник
Дієприслівники доконаного і недоконаного виду, їх творення
Дієприслівниковий зворот
Написання И в кінці дієприслівників
НЕ з дієприслівниками
Зразок морфологічного розбору дієслова
Завдання на закріплення
ПРИСЛІВНИК
Значення, морфологічні особливості, синтаксична роль
Розряди прислівників за значенням
Ступені порівняння прислівників
Зміни приголосних при творенні вищого ступеня порівняння
Написання прислівників разом і через дефіс
Н і НН у прислівниках. И та I в кінці прислівників
Зразок морфологічного розбору прислівника
Завдання на закріплення
СЛУЖБОВІ ЧАСТИНИ МОВИ
ПРИЙМЕННИК
Прийменник як службова частина мови
Групи прийменників за походженням
Групи прийменників за будовою
Зв'язок прийменника з непрямими відмінками іменника
Написання похідних прийменників
Уживання прийменників у (в), з, із, зі (зо)
Зразок морфологічного розбору прийменника147
Завдання на закріплення
СПОЛУЧНИК
Сполучник як частина мови
Групи сполучників за значенням
Сполучні слова
Групи за вживанням
Групи за будовою
Написання сполучників
Розділові знаки при сполучниках
Вживання сполучників і (й)
Зразок морфологічного розбору сполучника
Завдання на закріплення
ЧАСТКА
Групи часток за значенням та вживанням
Написання часток
Зразок морфологічного розбору частки
Завдання на закріплення
ВИГУК
Групи за походженням
Значення вигуків
Звуконаслідувальні слова
Роздiловi знаки при вигуках
Зразок морфологічного розбору вигуку
Завдання на закріплення
СИНТАКСИС І ПУНКТУАЦІЯ
Завдання синтаксису і пунктуації
Словосполучення і речення
Підрядний та сурядний зв'язок між словами
Головнi та залежнi слова у словосполученні
Типи словосполучень за способами вираження головного слова
Способи підрядного зв'язку
Зразок синтаксичного розбору словосполучення
Завдання на закріплення
ПРОСТЕ РЕЧЕННЯ
Речення як основна мовна одиниця
Порядок слів у реченні
Логічний наголос
Типи речень у сучасній українській мові
Розділові знаки в кінці речення
Просте двоскладне речення
Головні члени двоскладного речення
Особливості узгодження присудка з підметом
Способи вираження підмета
Типи присудків
Тире між підметом і присудком
Односкладні речення
Другорядні члени речення
Означення
Додаток
Обставина
Порівняльний зворот
Повні й неповні речення
Просте ускладнене речення
Речення з однорідними членами
Кома між однорідними членами
Однорідні й неоднорідні означення
Узагальнюючі слова
Двокрапка і тире при узагальнюючих словах
Речення зі звертаннями
Розділові знаки при звертанні
Речення зi вставними словами, словосполученнями, реченнями
Речення з відокремленими членами
Відокремлені означення
Відокремлені додатки
Відокремлені обставини
Відокремлені уточнюючі члени речення
Розділові знаки при відокремлених членах речення
Зразок синтаксичного розбору речення
Завдання на закріплення
СКЛАДНЕ РЕЧЕННЯ
Складносурядне речення
Розділові знаки в складносурядних реченнях
Складнопідрядне речення
Підрядні сполучники і сполучні слова
Розділові знаки між головним і підрядним реченням203
Основні види підрядних речень
Складнопідрядні речення з кількома підрядними
Безсполучникове складне речення
Розділові знаки у безсполучниковому реченні
Особливості інтонації безсполучникових складних речень
Складні речення з різними видами зв'язку
Способи передачі чужого мовлення
Пряма й непряма мова
Розділові знаки при прямій мові
Заміна прямої мови непрямою
Цитата як різновид прямої мови
Діалог
Зразок розбору складного речення
Схематичні розбори речень
Завдання на закріплення
СТИЛІ МОВЛЕННЯ
Найсуттєвіші мовні засоби для офіційно-ділового стилю
Найсуттєвіші мовні засоби для художнього стилю
Найсуттєвіші мовні засоби для наукового стилю
Найсуттєвіші мовні засоби для публіцистичного стилю
Найсуттєвіші мовні засоби для розмовного стилю
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ
ДОДАТОК.
ЗРАЗКИ БIЛЕТIВ ДЛЯ ВСТУПНИХ IСПИТIВ


  
Логін:      
Пароль:

ent Реєстрація    ent Забули пароль?
Вкажіть свій емейл


Коментар
ajax-loader-blue