Пошук книг
 
На головну сторінку Карта сайта
Замовити книги Видавництво Навчальна книга – Богдан

На суму: 0,00 грн


Дізнайтесь більше про конкурси від видавництва Навчальна книга - Богдан!

Партнерські сайтиInstagram 

Telegram


pravo_avtor.png

pravo_vydavec.png

pravo_dogovir.png

giva_biblioteka_240x350.gif

http://knugoman.org.ua

Книгобачення. Український видавничий портал

Видавництво Книжковий Клуб Каталоги Відео Співпраця Де придбати Контактні дані Електронні книги Foreign Rights
ГоловнаКаталогОСНОВНА ТА СТАРША ШКОЛАІсторіяДовідники

Історія України.Довідник для учнів та абітурієнтів.

Історія України.Довідник для учнів та абітурієнтів.

ISBN: 966-692-736-5
Кількість сторінок: 576
Обкладинка: Тверда
Формат: 100х140
Вага: 265 гКниги немає в продажу
Доставка
Нова пошта — від 25 грн
Укрпошта — від 15 грн
Оплата
При отриманні
Visa, MasterCard
WebMoney
       
       
Якщо ви маєте складати випускний іспит з історії України у школі або вступний до вищого навчального закладу – ця книга для вас. У ній в доступній і зручній формі викладено теоретичний матеріал зі шкільного курсу історії України (7-11-й класи), дано тлумачення основних історичних понять і термінів. Для випускників шкіл та вступників до вищих навчальних закладів, учителів, усіх, хто цікавиться історією.
Зміст

7 клас
Давня історія України
Зародження та розвиток родового ладу в Україні
Перші землероби та скотарі
Племена трипільської культури та їхні сусіди
Індоєвропейці
Доба бронзи
Кіммерійці й таври на території України
Скіфи і сармати
Античні міста-держави та колонії у Криму
Східні слов’яни на території України. Антське царство
Київська Русь
Створення Київського князівства
"Русь" та "Україна"
Київська держава за перших князів. Династія Рюриковичів кінця ІХ–Х ст. (Олег, Ігор, Ольга, Святослав)
Володимир Великий. Запровадження християнства на Русі
Київська Русь за часів Ярослава Мудрого. "Руська правда"
Правління Ярославичів. Любецький з’їзд князів
Відновлення могутності Київської держави та князівської влади за Володимира Мономаха
Боротьба руських князівств із ко-чівниками
Соціально-економічний розвиток Київської держави в ІХ–ХІІ ст.
Культура Київської Русі
Історичне значення Київської Русі
Політична роздробленість Київської Русі. Галицько-Волинська держава. Монгольська навала
Політична роздробленість Київської держави
Самостійні князівства на українських землях
Галицьке й Волинське князівства. Виникнення Галицько-Волинського князівства
Галицько-Волинська держава
Данило Романович Галицький
Монгольська навала на українські землі та її наслідки
Українські землі під владою іноземних держав у XIV–XVI ст.
Польська експансія на українські землі у ХІV–ХV ст.
Українські землі у складі Великого князівства Литовського
Спроби збереження української державності у складі Великого князівства Литовського у XV ст. Князь Свидригайло
Виникнення Кримського ханства. Турецько-татарські набіги на українські землі в другій половині ХV–ХVІ ст., їхні наслідки
Господарське життя в Україні у ХІV–ХV ст.
Соціально-політичні процеси в Україні у ХІV–ХV ст.
Українська шляхта у ХІV–ХVІ ст. Костянтин (Василь) Острозький
Церковне життя у другій половині XIV–XV ст.
8 клас
Українські землі у складі Речі Посполитої в другій половині ХVІ ст.
Виникнення українського козацтва
Політико-соціальний і військовий устрій Січі
Козацькі війни кінця ХVІ ст.
Гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний
Козацько-селянські рухи у 20–30-х роках ХVІІ ст.
Культура України у XVI – першій половині XVII ст.
Реформаційні і контрреформаційні рухи на українських землях. Ідеї реформації в діяльності братств
Церковне життя наприкінці ХVІ – у першій половині ХVІІ ст.
Греко-католицька церква у першій половині ХVІІ ст.
Культура України у XVI – першій половині XVII ст. Освіта і наука
Архітектура та образотворче мистецтво ХVІ – першої половини ХVІІ ст.
Національно-визвольна війна українського народу під проводом Б. Хмельницького
Початок національно-визвольної війни в Україні (1648–1649)
Продовження національно-визвольної війни під проводом Б. Хмельницького (1650–1657). Переяславсько-Московська угода
Богдан Хмельницький – державний, політичний і військовий діяч
Місце України у міжнародних відносинах у Європі часів Богдана Хмельницького
Адміністративно-політичний устрій Української козацької держави середини ХVІІ ст. Зміни в соціально-економічних відносинах
Україна в другій половині XVII ст.
Українські землі в другій половині ХVII ст. "Руїна"
Основні напрямки державної політики гетьмана Івана Виговського
Порушення територіальної цілісності України. Андрусівське перемир’я 1667 р.
Гетьман Петро Дорошенко у боротьбі за незалежність та територіальну цілісність Української держави
Запорізька Січ у складі Гетьманщини у другій половині ХVІІ ст. Кошовий отаман Іван Сірко
Виникнення та розвиток Слобідської України
Господарське життя та політичний устрій Гетьманщини в другій половині XVII ст.
Україна наприкінці ХVІІ – на початку XVIII ст.
Внутрішня і зовнішня політика гетьмана Івана Мазепи
Гетьман Пилип Орлик. Конституція П. Орлика
9 клас Українські землі в середині та наприкінці XVIII ст.
Ліквідація російським самодержавством автономного устрою України
Місце Запорізької Січі в історії українського народу. Ліквідація козацької республіки московським урядом в останній чверті ХVІІІ ст.
Соціально-економічний розвиток українських земель у ХVІІІ ст.
Національно-визвольна боротьба українського народу в другій половині XVIII ст. Коліївщина
Опришківський рух в Україні у XVIII ст. Олекса Довбуш
Російсько-турецькі війни другої половини XVIII ст. Входження Північного Причорномор’я та Криму до складу Росії
Розподіли Польщі і входження Правобережної України до складу Російської імперії
Розвиток української культури у XVIII ст. Освіта та наука
Роль Києво-Могилянської академії в культурно-освітньому розвитку українського народу
Архітектура та образотворче мистецтво другої половини ХVІІ–ХVІІІ ст.
Українські землі під владою Російської та Австрійської імперій (кінець ХVІІІ – початок XІX ст.)
Українські землі на рубежі XVIII–XIX ст.
Війна Росії з наполеонівською Францією та участь у ній українців
Політичний розвиток Наддніпрянської України у 20–30-х рр. XIX ст.
Декабристський рух в Україні
Початок національного відродження в Наддніпрянській Україні
Кирило-Мефодіївське товариство – перша політична організація. Т. Шевченко
Західноукраїнські землі наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст.
Піднесення національно-визвольної боротьби в Галичині у 20–30-х рр. XIX ст. "Руська трійця"
Події революції 1848–1849 рр. на західноукраїнських землях. Головна руська Рада
Українська культура у першій половині ХІХ ст.
Культура України в першій половині ХІХ ст.
Україна в другій половині ХІХ ст.
Участь українців у Кримській війні. Оборона Севастополя
Антикріпосницький рух в Україні у 50–60-х рр. XIX ст.
Здійснення реформ 60–70 років ХІХ ст. в Україні
Громадівський рух у Наддніпрянській Україні 60–90 рр. XIX ст. В. Антонович, М. Драгоманов
Становлення української нації
Народницький рух в Україні
Економічний розвиток Наддніпрянської України у 60–90-х рр. XIX ст.
Початок трудової еміграції українців
Народовці, радикали, москвофіли в суспільно-політичному житті західноукраїнських земель у другій половині XIX ст.
Заснування та діяльність Наукового товариства ім. Т. Шевченка
Михайло Грушевський і його роль у громадсько-політичному житті України наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Роль Івана Франка у розвитку української суспільно-політичної думки
Розвиток української культури в другій половині XIX ст.
Виникнення політичних партій у Західній Україні наприкінці ХІХ ст.
Братство "тарасівців", його роль у розвитку українського національно-визвольного руху
Україна на початку ХХ ст.
Виникнення українських політичних партій у Наддніпрянській Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.
Економічний розвиток України на початку ХХ ст.
Українська культура й духовне життя на початку ХХ ст.
Україна в роки першої російської революції 1905–1907 рр.
Діяльність українців у І та ІІ Державних думах
Столипінська аграрна реформа в Україні та її наслідки
Національна політика самодержавства в Україні (1907–1914 рр.). Справа Бейліса
Український національний рух у Наддніпрянській Україні у 1907–1914 рр.
Український рух на західноукраїнських землях на початку ХХ ст.
10 клас
Україна в роки Першої світової війни
Українські землі напередодні Першої світової війни. Плани воюючих держав щодо України
Бойові дії на території України в роки Першої світової війни
Українські політичні партії, організації, збройні формування в роки Першої світової війни
Українська революція
Передумови і причини української революції. Утворення Української Центральної Ради, її політична програма
Розвиток української революції у квітні – червні 1917 р. Проголошення автономії України
Лідери Української Центральної Ради М. Грушевський, В. Винниченко, С. Єфремов
ІІ Універсал Центральної Ради та його роль в історії української революції
ІІІ Універсал Центральної Ради і проголошення Української Народної Республіки
Соціально-економічна політика Центральної Ради
Проголошення радянської влади в Україні
Війна радянської Росії проти УНР (кінець 1917 – початок 1918 рр.). Причини поразок українських військ
ІV Універсал Центральної Ради та його історичне значення
Берестейський мирний договір УНР з державами німецько-австрійського блоку. Падіння радянської влади в Україні
Україна в боротьбі за збереження державної незалежності (1918–1920 рр.)
Гетьманський переворот 1918 р. в Україні. Внутрішня і зовнішня політика П. Скоропадського
Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки, її внутрішня та зовнішня політика
Україна у період Директорії УНР
Злука УНР і ЗУНР, її історичне значення
Директорія УНР. Причини її поразки
Політика більшовиків в Україні у 1919 р. "Воєнний комунізм"
Україна на початку 1920 р.
Радянсько-польська війна і Україна
Культура й духовне життя в Україні у 1917–1920 рр.
"Українське питання" на Паризькій мирній конференції
Історичне значення та підсумки боротьби українського народу за незалежність у 1917–1920 рр.
Українська СРР в умовах нової економічної політики (1920–1928 рр.)
Особливості переходу до нової економічної політики в Україні
Голод 1921–1922 рр. в Україні
Входження України до СРСР
Хід і наслідки українізації у 20-х роках
Розвиток літератури та мистецтва в Україні у 20-х роках ХХ ст.
Радянська модернізація України (1928–1939 рр.)
Сталінська індустріалізація України та її соціальні наслідки
Більшовицька політика колективізації та розселянювання України. Голодомор 1932–1933 рр., його причин та наслідки
Становище культури в Україні у 30-х роках. "Розстріляне відродження"
Політика більшовиків щодо релігії та церкви в Україні у 20–30-х роках
Сталінський терор в Україні у 30-х роках
Західноукраїнські землі у 1920–1939 рр.
Західноукраїнські землі під владою іноземних держав. Економічний, соціальний і політичний розвиток
Створення та діяльність ОУН
Проголошення незалежності Карпатської України. Окупація Закарпаття Угорщиною
11 клас
Україна в роки Другої світової війни
Включення західноукраїнських земель до складу УРСР у 1939–1940 рр. Радянізація західних областей України
Плани Німеччини щодо України. Окупація України військами фашистської Німеччини та її союзників
Окупаційний режим в Україні у 1941–1944 рр.
Внесок працівників тилу України в перемогу над ворогом у роки Другої світової війни
Рух Опору в Україні у роки Другої світової війни
Розгром військ Вермахту на Курській дузі і початок вигнання нацистських окупантів з України
Форсування Дніпра радянськими військами в 1943 р. Звільнення України від фашистських окупантів (1943–1944 рр.)
Україна на завершальному етапі Другої світової війни
Втрати України у Другій світовій війні
Внесок українського народу в перемогу Об’єднаних Нацiй у Другiй свiтовiй вiйнi
Наука і культура в роки війни
Післявоєнна відбудова і розвиток України в 1945 – середині 50-х років
Адміністративно-територіальні зміни в Україні після Другої світової війни. Формування сучасної території України
Зовнішньополітична діяльність УРСР у 40–50-х роках
Відбудова господарства України після Другої світової війни
Голод 1946–1947 рр., його причини, масштаби і наслідки. Демографічне становище. Рівень життя та побуту населення
Радянізація західних областей України. Боротьба ОУН- УПА у другій половині 40-х – на початку 50-х років
Боротьба ОУН-УПА. Р. Шухевич. Операція "Вісла"
Культурне життя в Українi у другiй половинi 40-х – на початку 50-х рокiв
Україна в першій половині 50-х років
Україна в умовах десталінізації 1956–1964 рр.
Культура й духовне життя в Україні за часів хрущовської "відлиги"
Дисидентський рух 50–60-х років в Україні
Україна у період загострення кризи радянської системи 1965–1985 рр.
Кризові явища в соціально-економічному, політичному та культурному житті України (друга половина 60-х – середина 80-х років)
Зміни у демографічному і соціальному складі населення України у 60–80-х рр.
Загострення екологічних проблем у 70–80-х рр. Чорнобильська катастрофа та її наслідки
Дисидентський рух у 70–80-х роках. Українська Гельсінська спілка та її діяльність
Розпад Радянського Союзу і відродження незалежності України
Перебудова і Україна
Загострення кризи тоталітарної системи в Україні у другій половині 80-х – на початку 90-х рр.
"Гласність". Повернення наприкінці 80-х – на початку 90-х років народу правди про минуле України
Зростання політичної активності українського суспільства у другій половині 80-х років. Нові громадські об’єднання
Декларація про державний суверенітет України та її історичне значення
Спроба державного перевороту в СРСР і Україна. Ставлення до заколоту різних політичних сил України
Акт проголошення незалежності України та його історичне значення
Референдум 1 грудня 1991 року і вибори Президента України
Становлення i розвиток багатопартійної системи в Україні
Україна незалежна
Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності
Конституція України – Основний закон держави. Обставини прийняття та значення Конституції України
Державна символіка України та її історичне походження
Створення грошово-фінансової системи незалежної України
Економічні проблеми незалежної України. Становище в соціальній сфері
Динаміка зростання ВВП України
Релігія і церква в сучасній Україні
Українці східної та західної діаспор. Внесок української діаспори у становлення незалежності України
Зовнішня політика незалежної України, її міжнародні зв’зки
Політичний розвиток України (1994–1999 рр.)
Політична боротьба 1999–2004 рр.
Вибори Президента України 2004 р. "Помаранчева революція"
Характер та тенденції розвитку міжнаціональних відносин в сучасній Україні
Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності. Чорнобильська катастрофа та її наслідки. Досягнення України в космічній галузі
Наука, освіта і культура в сучасній Україні


  
  Вхід для користувачів
Логін/E-mail:
Пароль:

Реєстрація
Забули пароль?
Увійти як користувач:
Увійти як користувач
Ви можете увійти на сайт, якщо ви зареєстровані на одному з цих сервісів:
Книга дня
знижка 50%
Зелене Око. 1001 вірш: Антологія української поезії для дітей.

  Технічна підтримка
  (пн.-пт., з 9.00 до 18.00)
support@bohdan-books.com

SiteHeart

Як зробити замовлення?
Способи оплати
Доставка замовлень


 

  Новини видавництва
18.07.2018
Запрошуємо на ХХІІ Міжнародний книжковий фестиваль «Зелена хвиля»
01.07.2018
ТОП-12
27.06.2018
Народна лялька: з колиски — і на все життя
26.06.2018
Іноземні мови за 4 тижні
RSS стрічка новин видавництва Всі новини видавництва
 

 
   
| Видавництво | Книжковий Клуб | Каталоги | Відео | Співпраця | Де придбати | Контактні дані | Електронні книги | Foreign Rights |
   


     
Логін:      
Пароль:

Реєстрація    Забули пароль?
Вкажіть свій емейл


Коментар