Видавництво Навчальна книга - Богдан
Видавництво Каталоги Відео Співпраця Де придбати Контактні дані Доставка і оплата Електронні книги Foreign Rights
Телефони для замовлення:
phone_num (067) 350-18-70
basketКошик
Книга дня -50%
знижка 50%
corner_white
Поганий початок: Повість. Кн. 1
Новини видавництва
new-news 01.03.2021
Повторне проведення другого етапу конкурсного відбору підручників «Математика» для 4 класу закладів загальної середньої освіти
new-news 17.02.2021
Безкоштовний сертифікат з Мистецтва
new-news 16.02.2021
Єремія Готгельф "Чорний павук". Рецензія
new-news 10.02.2021
Браян Олдісс «Теплиця». Рецензія
Дізнайтесь більше про конкурси від видавництва Навчальна книга - Богдан!
Технічна підтримка
  (пн.-пт., з 9.00 до 18.00)
mail support@bohdan-books.com


Як зробити замовлення?
Способи оплати
Доставка замовлень
Умови доставки, оплати і повернення
Політика конфіденційності

mail mastercard2 


Слідкуй за нами:

pravo_vydavec.png

pravo_dogovir.png

https://knugoman.org.uaУкраїнська мова за професійним спрямуванням : теорія і практика : навч. посібн.

Українська мова за професійним спрямуванням : теорія і практика : навч. посібн.

Ціна: 95,00 грн
Кількість:
ISBN: 978-966-10-4252-9
Кількість сторінок: 424
Обкладинка: М'яка
Формат: 145х200
Вага: 360 г
Доставка
Нова пошта — 60 грн
(безкоштовно - від 500 грн)

Укрпошта — від 20 грн
(безкоштовно - від 200 грн)
Оплата
При отриманні
Visa, MasterCard
Посібник складається з теоретичної і практичної частини, які мають на меті поглибити знання з мови і виробити уміння й навички з курсу «Українська мова за професійним спрямуванням». Наведено основні відомості про службові документи, викладено правила складання їх відповідно до чинних державних стандартів, подано зразки оформлення. Змістове наповнення посібника диференційовано відповідно до фахового спрямування: педагогіка, психологія, здоров’я людини, образотворче мистецтво, дошкільна освіта. Для студентів вищих та середніх педагогічних навчальних закладів.
Зміст

Передмова
ТЕОРЕТИЧНА ЧАСТИНА
1. Загальна характеристика сучасної української літературної мови і професійного спілкування
1.1. Зміст, завдання і структура курсу «Українська мова за професійним спрямуванням»
1.2. Роль мови у суспільному житті.
Мовне законодавство та мовна політика в Україні
1.3. Соціальні функції мови. Професійна функція мови як критерій спеціальної підготовки і засіб оволодіння фахом
1.4. Зміст понять «літературна мова», «мовна норма».
Типи мовних норм
1.5. Мова і мовлення. Усна і писемна форми мовлення.
Ознаки зразкового мовлення
1.6. Функціональні стилі сучасної української літературної мови та сфери їх застосування.
Основні ознаки функціональних стилів
1.7. Професійна сфера як інтеграція наукового, офіційно-ділового і розмовного стилів
Література
Питання і завдання для самоконтролю
2. Документи у професійному мовленні
2.1. Документ – основний вид ділового мовлення
2.2. Класифікація документів
2.3. Загальні вимоги до оформлення документів
2.4. Опис документів
Література
Питання і завдання для самоконтролю
3. Фонетика, орфоепія і правопис у професійному спілкуванні
3.1. Звук як основна фонетична одиниця, поняття про фонему
3.2. Голосні фонеми (звуки), особливості їх літературної вимови
3.3. Приголосні фонеми (звуки) української мови.
Особливості літературної вимови приголосних
3.4. Фонетичні явища і орфоепія, особливості відображення фонетичних явищ на письмі
3.5. Засоби милозвучності української мови
3.6. Наголос
3.7. Правопис у професійному спілкуванні
Література
Питання і завдання для самоконтролю
4. Лексикологія
4.1. Лексикологія як розділ мовознавства
Предмет лексикології
4.2. Лексичне значення слова
4.3. Однозначність і багатозначність слова
Типи лексичних значень багатозначного слова
4.4. Структурні типи полісемії за похідністю значень
4.5. Різновиди переносних значень
4.6. Омоніми
4.7. Пароніми
4.8. Синоніми
4.9. Антоніми
4.10. Іншомовна лексика в мові професійного спрямування та у ділових паперах
4.11. Cклад лексики сучасної української літературної мови за стилістичним вживанням
4.12. Зміни у словниковому складі української мови.
Активна й пасивна лексика сучасної української мови
Література
Питання і завдання для самоконтролю
5. Термінологічна лексика у професійному спілкуванні.
Словотвір
5.1. Термін, функції терміна та його ознаки
5.2. Внутрішній поділ науково-термінологічної лексики.
Професіоналізми
5.3. Основні способи творення термінів у сучасній українській мові
5.4. Проблемні аспекти у розвитку терміносистем
5.5. Нормування терміносистем, кодифікація термінології і відображення її в лексикографічних працях
Література
Питання і завдання для самоконтролю
6. Лексикографія
6.1. Лексикографічна компетенція майбутнього фахівця та її складові. Галузі лексикографії
6.2. Типи словників. Характеристика словників сучасної української мови
Література
Питання і завдання для самоконтролю
7. Морфологічні особливості мови професійного спрямування
7.1. Морфологічні норми іменника: категорія відмінка, роду
7.2. Морфологічні норми прикметника
7.3. Числівник: типи відмінювання; способи передачі цифрової інформації
7.4. Особливості вживання займенника
7.5. Особливості вживання форм дієслів у професійному спілкуванні
7.6. Непохідні й похідні прийменники як засоби стандартизації у діловому стилі. Сполучник
Література
Питання і завдання для самоконтролю
8. Синтаксис української літературної мови.
Синтаксичні особливості мови професійного спрямування
8.1. Синтаксис як розділ мовознавчої науки про зв’язне мовлення
8.2. Словосполучення, типи підрядного зв’язку, складні випадки узгодження і керування
8.3. Порядок слів у реченні
8.4. Типові форми вираження присудків у текстах офіційно-ділового стилю
8.5. Координація присудка й підмета
8.6. Використання однорідних членів речення
8.7. Відокремлення другорядних членів речення як засіб ускладнення простого речення
8.8. Звертання, вставні та вставлені компоненти у структурі простого ускладненого речення
8.9. Складне речення. Особливості вживання сполучників підрядності у книжних стилях
8.10. Способи передачі чужого мовлення. Цитування, правила оформлення цитат
Література
Питання і завдання для самоконтролю
9. Текст – мовне втілення інформації у професійному спілкуванні
9.1. Зміст поняття «текст»
9.2. Типи текстів за різними ознаками
9.3. Основні ознаки тексту
9.4. Структурні компоненти тексту
9.5. Структурні типи надфразних єдностей. Засоби поєднання окремих речень у надфразній єдності
Література
Питання і завдання для самоконтролю
ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА
Блок завдань 1
Мова і мовлення. Ознаки зразкового мовлення. Літературна мова. Типи мовних норм. Функціональні стилі. Чергування у-в, і-й як один із засобів милозвучності мовлення в українській мові. Найважливіші вимоги до оформлення документів. Заява. Автобіографія. Орфографічний практикум (технічні правила переносу). Пунктуаційний практикум (тире між підметом і присудком та в неповному реченні, відокремлені прикладки)
Блок завдань 2
Спілкування як інструмент професійної діяльності. Культура усного спілкування. Рекомендована література
Блок завдань 3
Основні поняття орфографії. Орфографічний практикум (правила вживання та невживання знака м’якшення, апострофа). Характеристика, резюме. Пунктуаційний практикум (відокремлені означення та додатки)
Блок завдань 4
Лексикологія. Лексика сучасної української мови і її відображення у словниках. Багатозначність і омонімія. Пароніми. Використання синонімів, антонімів у професійній діяльності. Службові листи, адреса. Орфографічний практикум (подвоєння). Пунктуаційний практикум (відокремлені обставини; уточнювальні члени речення)
Блок завдань 5
Лексика з погляду походження: використання корінної лексики та іншомовних слів у професійному мовленні. Орфографічний практикум (правопис слів іншомовного походження; особливості відмінювання українських чоловічих та жіночих прізвищ). Пунктуаційний практикум (розділові знаки при однорідних членах речення). Телеграма, телефонограма
Блок завдань 6
Морфеміка і словотвір. Термінологічна лексика, способи і засоби творення термінів. Професіоналізми. Орфографічний практикум (спрощення в групах приголосних). Довідка. Пояснювальна і доповідна записки
Блок завдань 7
Орфографічний практикум (вимова і правопис префіксів, правопис найуживаніших суфіксів, творення чоловічих і жіночих імен по батькові, зміни приголосних при словотворенні). Оголошення, запрошення, анонс
Блок завдань 8
Морфологічні особливості мови за професійним спрямуванням. Іменник: вибір граматичної форми роду; особливості відмінювання іменників (закінчення -а (-я) та -у (-ю) в родовому відмінку іменників чоловічого роду ІІ відміни, давальний і місцевий відмінок іменників ІІ відміни; орфограми в закінченнях орудного відмінка іменників; форми кличного відмінка). Пунктуаційний практикум (розділові знаки при звертаннях). Орфографічний практикум (правопис складних іменників). Протокол. Витяг з протоколу
Блок завдань 9
Прикметник. Вживання ступенів порівняння у професійному мовленні. Типи словозміни прикметників. Орфографічний практикум (правопис складних прикметників). План
Блок завдань 10
Відмінювання числівників. Орфографічний практикум (правопис прислівників і прислівникових сполучень; правопис складних і складених прийменників та сполучників; правопис префіксів не-, ні- та часток не, ні; правопис формотворчих і словотворчих часток). Звіт
Блок завдань 11
Просте ускладнене речення
Блок завдань 12
Пунктуація у складносурядному, складнопідрядному та безсполучниковому складному реченні
Багатокомпонентні складні речення. Конструкції з чужим мовленням
Блок завдань 13
Текст. Редагування тексту (найпоширеніші синтаксичні помилки). Відгук. Обліково-фінансові документи (доручення, розписка)
Блок завдань 14
Оформлення результатів розумової праці та наукової діяльності (план, тези, конспект, бібліографічний опис джерел)
Список використаних джерел


  
Логін:      
Пароль:

ent Реєстрація    ent Забули пароль?
Вкажіть свій емейл


Коментар
ajax-loader-blue